Förändringsledare

för platsens attraktivitet

11-12 januari 2017

Mer information