Förändringsledare

för platsens attraktivitet

Ny utbildning med start i januari 2016

Mer information